PRISTAGARE WIMANSKA PRISET 2023

Fredrik Strand och

Jonathan Karlsson

Ingenjörer belönas med Wimanska priset för exjobb om hur arbetsplatser kan göras säkrare med datorseende och maskininlärning

Fredrik Strand till vänster och Jonathan Karlsson till höger.

Jonathan Karlsson och Fredrik Strand tilldelas Wimanska priset 2023 för landets bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. De får priset för sitt arbete med att göra arbetsplatser säkrare med datorseende och maskininlärning. Pristagarna delar på 50 000 kronor och får ett diplom från Sveriges Ingenjörer.

På många arbetsplatser krävs säkerhetsutrustning för att få tillträde. Hjälm, särskilda handskar, säkerhetsväst, skyddsglasögon och hörselskydd är några exempel. Bara den som bär rätt skydd ska släppas in. Pristagarna tog sig an säkerhetsproblematiken genom att försöka visuellt identifiera skyddsutrustning genom att kombinera datorseende och maskininlärning. Utgångspunkten är en kamerabild som används för att avgöra om en medarbetare ska släppas in i ett säkerhetsklassat område. Kameran ser om du är säker nog för jobbet.

– Jonathan Karlssons och Fredrik Strands skickliga examensarbete använder den senaste tekniken och visar hur ingenjörskunnandet kan användas för att göra arbetsplatser säkrare med hög tillförlitlighet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Systemet de skapade blev – efter att ha tränats på skyddsutrustningens olika delar – mycket exakt. Träffsäkerheten var 99 procent på tre meters avstånd. Pristagarna bedömer att systemet skulle kunna blir ännu bättre om det tränades på precis den skyddsutrustning som används på en arbetsplats.

Om pristagarna

Jonathan Karlsson och Fredrik Strand tog examen från Högskolan i Halmstad 2022 på högskoleingenjörsprogrammet med inriktning datateknik. Jonathan Karlsson kommer ursprungligen från Värnamo innan han studerade i Halmstad. I dag bor och arbetar han i Göteborg på Eniac Data som erbjuder programpaket till kyrkoförvaltningar. Fredrik Strand växte upp i Landskrona och bor efter utbildningen kvar och jobbar i Halmstad på byggkonsultföretaget Creacon.

Wimanska priskommitténs motivering

Wimanska priset 2023 går till högskoleingenjörerna Jonathan Karlsson och Fredrik Strand för deras gemensamma examensarbete ”Visual detection of personal protective equipment & safety gear on industry workers”.

Jonathan och Fredrik har i sitt examensarbete kombinerat datorseende och maskininlärning för att göra arbetsplatser som kräver personlig skyddsutrustning säkrare. Detta genom att utveckla en algoritm som använder en kamerabild för att avgöra om medarbetaren ska ha tillträde till en säkerhetsklassad lokal utifrån den skyddsutrustning som bärs.

Utöver de tekniska aspekterna i examensarbetet tar de upp etiska och juridiska frågeställningar kring den utvecklade teknologin. I exjobbet visar Fredrik och Jonathan att de kan tillämpa akademiska kunskaper och metoder på ett relevant praktiskt problem med stor skicklighet och visar inte minst hur teknologi kan användas för att göra världen lite säkrare.

Mer information hittar du hos Sveriges Ingenjörer.