PRISTAGARE WIMANSKA PRISET 2022

Hannes Olsson och

Martin Larsson

Exjobb om svarvning belönar ingenjörer med Wimanska priset

Hannes Olsson till vänster och Martin Larsson till höger.

Martin Larsson och Hannes Olsson belönas med Wimanska priset för landets bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. De får priset för arbetet att hitta sätt att optimera komponenter som behövs vid svarvning.

Priset består av 50 000 kronor och ett diplom.

– Martin Larssons och Hannes Olssons fina exjobb är ett bra exempel på det vi så ofta kallar ingenjörskonst. De har använt matematiska modeller för att förbättra tekniken så maskinerna blir bättre och kostnaderna sjunker, vilket utgör en grund för produktutveckling, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Inom industrin används ofta svarvar för att ta fram mekaniska komponenter. På samma sätt som man spänner fast trästycket i skolans träslöjd måste industriella svarvare sätta fast arbetsstyckena ordentligt i svarven, och därmed göra det möjligt att använda skärverktyg utan att till exempel deformera det som svarvas. För precision och stabilitet används då så kallade stöddockor.

I examensarbetet har Martin Larsson och Hannes Olsson med hjälp av matematiska algoritmer optimerat egenskaperna hos dessa helt nödvändiga komponenter. De har använt sig av tre olika optimeringsalgoritmer, vilket lett till ett resultat som skulle kunna göra deras förslag till stöddocka marknadsledande.

Martin Larsson och Hannes Olsson tog examen 2021 från Högskolan i Gävle på högskoleingenjörsprogrammet, inriktning maskinteknik.

Examensarbetets titel: ”Utveckling och optimering av gripmekanism för självcentrerande stöddocka”, Högskolan i Gävle.

Läs mer hos Sveriges Ingenjörer